Blog

Nxënësit e shkollës “Adem Sheme” inskenojnë pjesë nga romani “Kostandina”

Adem-Sheme-14

Fragmente nga inskenimi i nxënesve të pjeseve nga libri “Kostandina”. Performim shumë i bukur! Adem Sheme 11 Adem Sheme 12 Adem Sheme 13 Adem Sheme 14Prezantimi i letërsisë së mirë në shkollë rrit dëshirën për lexim.