Blogu

Posteri për librin “Atë natë e pashë” Tuz, Mali i Zi

Prezantim i librit “Atë natë e pashë”, i shkrimtarit slloven Drago Jancar, me praninë e përkthyesit, Nikollë Berishaj, në gjimnazin “25 maji” në Tuz.