A Journey to Different Times and Places with European Literary  Masters

"Një udhëtim në kohë dhe vende të ndryshme me mjeshtërit e letërsisë europiane" 

DITURIA në përkthimin e 10 veprave të mjeshtërve të letërsisë europiane

Më tepër
Posteri - Konferenca 16 tetor 2020_page-0001