Kontakte

Shtëpia botuese DITURIA

Rruga “Frederik Shiroka”, Nr.31, Tiranë

P.O. Box 1441

Tel: +355 4 22 51 344/ +355 4 22 36 635/ +355 69 20 48 503