Leonardo Benevolo

Leonardo Benevolo (Orta, Novara, 1923) kreu studimet e larta për arkitekturë në Universitetin e Romës. Pas diplomimit më 1946, filloi të jepte histori arkitekture në Universitetin e Firences, të Venecias dhe Palermos. Benevolo është arkitekt dhe njëkohësisht një ndër studiuesit italianë më të njohur të historisë së arkitekturës. Disa nga librat e tij më të rëndësishëm janë: La cattura dell’infinito; L’Italia da costruire. Un programma per il territorio; Le origini dell’architettura (me B. Albrechtin); San Pietro e la città di Roma; L’architettura nell’Italia contemporanea. Ovvero il tramonto del paesaggio; Storia della città (4 vëllime); L’architettura nel nuovo millxennio; Storia dell’architettura del Rinascimento; Le origini dell’urbanistica moderna (DITURIA); La città nella storia d’Europa; Storia dell’architettura moderna (DITURIA).