Stendhal

Stendhal (1783-1842) është pseudonimi letrar i Anri Bejlit, një prej përfaqësuesve më të shquar të letërsisë franceze të shekullit XIX. Njihet për analizën e mprehtë psikologjike të personazheve dhe cilësohet si një prej përfaqësuesve më të rëndësishëm të realizmit. Ndër veprat e tij më të rëndësishme përmendim: E kuqja dhe e zeza, Vanina Vanini, Armani, Zhelet, Kujtimet egoiste etj.